trà sữa Creme Brulee

Sản phẩm bán chạy

Khuyến Mãi

Trân Châu Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen Matcha

45,000 
Khuyến Mãi

Trân Châu Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen

45,000 
Khuyến Mãi

Trà Sữa Đường Đen Creme Brulee

Khoai Môn Creme Brulee

65,000 
Khuyến Mãi

Trà Sữa Đường Đen Creme Brulee

Matcha Creme Brulee

65,000 
Khuyến Mãi

Trà Sữa Đường Đen Creme Brulee

Creme Brulee

65,000 

Giới thiệu về Teazentea

TEAZENTEA

Sinh tố

Khuyến Mãi

Sinh Tố

Sinh Tố Đào

45,000 
Khuyến Mãi

Sinh Tố

Sinh Tố Socola

45,000 
Khuyến Mãi
45,000 
Khuyến Mãi

Sinh Tố

Sinh Tố Oreo

45,000 
Khuyến Mãi

Sinh Tố

Sinh Tố Dâu

45,000 
Khuyến Mãi
45,000 
Khuyến Mãi
45,000 

MATCHA SERIES

Khuyến Mãi

Matcha Series

Matcha Latte

45,000 
Khuyến Mãi
45,000 
Khuyến Mãi

Matcha Series

Matcha Latte Dâu

45,000 
Khuyến Mãi

Matcha Series

Matcha Latte Xoài

45,000 

VIDEO

TEAZENTEA

TRÀ SỮA ĐƯỜNG ĐEN CREME BRULEE - Trà sữa trân châu đường đen

Khuyến Mãi

Trà Sữa Đường Đen Creme Brulee

Khoai Môn Creme Brulee

65,000 
Khuyến Mãi

Trà Sữa Đường Đen Creme Brulee

Matcha Creme Brulee

65,000 
Khuyến Mãi

Trà Sữa Đường Đen Creme Brulee

Creme Brulee

65,000 
Khuyến Mãi

Trân Châu Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen Matcha

45,000 
Khuyến Mãi

Trân Châu Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen

45,000 

Cảm nhận của khách hàng