Khuyến Mãi

Sinh Tố

Sinh tố xoài

45,000 
Khuyến Mãi

Trân Châu Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen Matcha

45,000 
Khuyến Mãi

Trân Châu Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen

45,000 
Khuyến Mãi

Trà Sữa

Trà Thái

40,000 
Khuyến Mãi

Trà Sữa

Trà Sữa Dâu

40,000 
Khuyến Mãi
40,000 
Khuyến Mãi

Trà Sữa Đường Đen Creme Brulee

Khoai Môn Creme Brulee

65,000 
Khuyến Mãi

Trà Sữa Đường Đen Creme Brulee

Matcha Creme Brulee

65,000